Weldam

Weldam

INFORMATIE

Openingstijden kasteeltuin

De tuin is in het zomerseizoen voor publiek opengesteld op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. De toegang voor volwassenen bedraagt EUR 3,00 per persoon, voor kinderen tot 12 jaar EUR 1,00. Het entreegeld kan worden betaald (contant of pin) aan het tuinpersoneel.
 
Rondleidingen zijn mogelijk op aanvraag via: info@weldam.nl.
 
Fotoreportages in de kasteeltuin
Fotoreportages (bijvoorbeeld voor het maken van huwelijksfoto's) is alleen mogelijk op aanvraag via: info@weldam.nl. Fotograferen of filmen op het landgoed of in de tuinen voor commerciële doeleinden is niet toegestaan (tenzij hiervoor vooraf toestemming is verkregen).
 
Verbod op drones
Het vliegen met drones is op het gehele landgoed verboden. Dit in verband met de veiligheid van bezoekers, de kwetsbaarheid van gebouwen, privacy van omwonenden en bescherming van flora en fauna. 
 
Wandel en fietsroutes
Landgoed Weldam is opengesteld voor wandelaars en fietsers. Rondom het kasteel zijn een drietal routes uitgezet met gekleurde paaltjes. Verder zijn er diverse beschrijvingen van wandel- en fietsroutes verkrijgbaar bij de VVV Hof van Twente. Het is niet toegestaan om buiten de paden te treden. 
 
 
Bereikbaarheid
Kasteel Weldam is gelegen tussen Goor en Diepenheim. Komend vanaf de A1, afslag Markelo: in Markelo richting Goor aanhouden, in Goor richting Diepenheim en na de brug over het Twentekanaal vindt u na ongeveer 800 meter aan de linkerkant een parkeerplaatsje aan het begin van de Weldammerlaan.
Kasteel Weldam is ook goed bereikbaar per openbaar vervoer: vanaf treinstation Goor per Syntus-bus lijn 95 (uitstapplaats bushalte Ripperda) of vanaf het treinstation te voet (ca. 15 minuten).
 
Bosbeheer

Ongeveer één derde deel van landgoed Weldam (zo'n 700 hectare) bestaat uit bos. Zo bevinden zich rondom het kasteel de monumentale parkbossen, die vooral bestaan uit (zeer) oude loofbomen, zoals eik en beuk. Het grootste aandeel bos vindt men op de Herikerberg tussen Markelo en Goor. Dit is met name naaldbos: douglas, lariks, grove den en voorheen fijnspar (zie ook hieronder). Verder zijn er op Weldam vele landschapselementen te vinden: lanen, houtsingels en -wallen en solitaire bomen die samen het zo geliefde Twentse coulissenlandschap vormen.

 

De Weldammerbossen worden door het landgoed zelf beheerd. Daarbij wordt gewerkt volgens de principes van het geïntegreerde bosbeheer, dat wil zeggen dat de doelen van natuurschoon, houtproductie en natuurbeheer zoveel mogelijk worden gecombineerd in één en hetzelfde bos, niet overal in gelijke mate maar afgestemd op de groeiplaats en de aanwezige boomsoorten. Het doel is om het bos zo in stand te houden dat het bos mooi is, dat het bos goed voor de natuur is en dat het bos op een duurzame wijze hout oplevert. Het hout dat uit het bos wordt geoogst, wordt vervolgens gebruikt om de (monumentale) gebouwen op het landgoed in stand te houden. Zo is het bos onderdeel van de kringloop van het landgoed. 

 

Het af en toe kappen van bomen is daarnaast belangrijk om het bos divers te houden en/of te maken. Door bepaalde bomen te kappen, krijgen de overgebleven bomen meer licht waardoor deze beter kunnen groeien. Dit wordt 'dunnen' genoemd. Dit is met name belangrijk voor soorten die veel licht nodig hebben, zoals eiken. Als niet gedund zou worden, zouden deze soort niet goed kunnen overleven. Meer informatie hierover kunt u vinden in het boek 'Twaalf boslessen' van bosgeleerde Simon Klingen: https://boslessen.nl/ (gratis online te raadplegen).

 

De bossen van landgoed Weldam zijn PEFC-gecertificeerd. Dit keurmerk geeft aan dat de bossen op een duurzame wijze worden beheerd. Zo worden dode bomen die zijn omgevallen door bijvoorbeeld een storm soms laten liggen omdat deze van groot belang zijn voor de in het bos levende planten, schimmels en insecten. 

 

Boskap wegens sterfte fijnsparren

Helaas zijn de fijnsparren op de Herikerberg en omgeving ernstig aangetast door een insect, genaamd de letterzetter. De fijnsparren zijn door de storm van januari 2018 en de daarop volgende droge zomers van 2018 en 2019 verzwakt. Onder deze omstandigheden konden de bomen zich niet goed verweren tegen de letterzetterplaag waardoor op grote schaal bomen zijn afgestorven.
 
De aangetaste en dode bomen halen we weg uit veiligheid en om verdere verspreiding van de letterzetter tegen te gaan. De gekapte bossen zijn weer opnieuw ingeplant om gewoon verder als bos in stand te kunnen houden.

 

Wonen op het landgoed

Af en toe komt er een boerderij of woning op het landgoed vrij. 

 

Er wordt geen wachtlijst bijgehouden met gegadigden voor een woning of boerderij, maar belangstellenden kunnen per brief (Rentambt Weldam, Diepenheimseweg 114, 7475 MN Markelo) of via info@weldam.nl hun interesse kenbaar maken.

   

Copyright Landgoed Weldam 2024